Ogłoszenia 27.12.2020 - Niedzieli Świętej Rodziny

Ogłoszenia z Niedzieli Świętej Rodziny.

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. (...) A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

foto: ssb24.pl 

KOLĘDA 2020/2021

Kolęda w sezonie 2020/2021 odbędzie się w nieco zmienionej formie... Niemniej warto sprawdzić kiedy wypada data naszego "Eucharystycznego spotkania kolędowego". foto: archidiecezja.lodz.pl

 

Ogłoszenia 6.12.2020 - II Niedziela Adwentu

Ogłoszenia II Niedzieli Adwentu.

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki", wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.

foto: wyplynnaglebie.com