Ogłoszenia 10.05.2020 - V Niedziela Wielkanocna

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami z V Niedzieli Wielkiego Postu.

Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

foto: verbumdei.com.pl



Godzina Święta – każdy czwartek od 21ej do 22ej

W naszej parafii w każdy czwartek od 21ej do 22ej przeżywamy Godzinę Świętą. Można w niej uczestniczyć osobiście lub łączyć się przez transmisje internetową dostępną na facebooku „Cichy Przyjaciel – Kielce”. Historia tego czuwania ma początek już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Jezus powracając z modlitwy w Ogrodzie Oliwnym zastał uczniów śpiących i powiedział do nich z wyrzutem: "Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?" (Mt 26, 40). Dowiedz się więcej o tym nabożeństwie!

foto: opoka.photo



Miłosierdzie Boże w przesłaniu św. Siostry Faustyny Kowalskiej

"Duchowość Miłosierdzia Bożego jest głęboko ewangeliczna, bo odwołuje się do samych fundamentów chrześcijaństwa (postawy ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich), a zarazem jest uniwersalna, bo przeznaczona i dostępna dla każdego człowieka bez względu na rodzaj powołania, uwarunkowania społeczne czy inne" - pisze ks. Sylwester Robak. Zapraszamy do lektury artykułu na temat św. Faustyny Kowalskiej i kultu Bożego Miłosierdzia. foto: faustyna.pl



Dyspensa na 1 maja 2020

DYSPENSA

Drodzy Diecezjanie,

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych powierzonych mej pasterskiej trosce, odpowiadając na liczne prośby i zapytania dotyczące konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2020 r., zachowując przepisy kan. 88 KPK,

niniejszym udzielam wszystkim wiernym na terenie Diecezji Kieleckiej
dyspensy od konieczności zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2020 r.

Jednocześnie zachęcam tych wiernych, którzy skorzystają z łaski dyspensy, aby podjęli dzieła miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELCECKI



Data I Komunii św. A.D. 2020

Ze względu na zaistniałą sytuację,
I Komunia św. A.D. 2020 odbędzie się w naszej parafii 19 września.

Ufamy, że Bóg pozwoli zorganizować tę uroczystość w powyższym terminie. 

Kolejne infromacje będą podawane systematycznie,
w miarę jak możliwe będzie planowanie szczegółowych rozwiązań, 
w odniesieniu do bieżącej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.