Ogłoszenia 13.10.2019 - XXVIII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia x XXVIII Niedzieli Zwykłej w ciągu roku!

"...jeden z trędowatych widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: 'Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec'. Do niego zaś rzekł: 'Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła' "

foto: patres.pl

Ogłoszenia 29.09.2019 - XXVI Niedziela Zywkła

Ogłoszenia z XXVI Niedzieli Zwykłej w ciągu roku.

"...Abraham odparł: 'Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają'. Tamten odrzekł: 'Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą'. Odpowiedział mu: 'Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą'."

foto:czasserca.plOgłoszenia 22.09.2019 - XXV Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XXV Niedzieli Zwykłej w ciągu roku.

"Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie".

dziennikparafialny.plOgłoszenia 15.09.2019 - XXIV Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XXIV Niedzieli Zwykłej w ciągu roku.

"Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się"

foto: niezlasztuka.net