Ogłoszenia 29.12.2019 - Niedziela Świętej Rodziny

Ogłoszenia z Niedzieli Świętej Rodziny i porządek kolędy na najbliższy tydzień!

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić". On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: "z Egiptu wezwałem Syna mego".

foto: ssb24.plOgłoszenia 22.12.2019 - IV Niedziela Adwentu

Ogłoszenia z IV Niedzieli Adwentu - m. in. na święta i poczatek kolędy!

”Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

foto: verbumdei.com.plOgłoszenia 15.12.2019 - III Niedziela Adwentu (GAUDETE)

Ogłoszenia z III Niedzieli Adwentu (GAUDETE).

Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? (...) Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

foto: bosko.eparafia.plOgłoszenia 8.12.2019 - II Niedziela Adwentu

 

Ogłoszenia z II Niedzieli Adwentu.

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

foto: verbumdei.com.pl