Ogłoszenia 15.07.2018 - XV Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XV Niedzieli Okresu Zwykłego w ciągu roku.

„Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”

foto: wrodzinie.plOgłoszenia 8.07.2018 - XIV Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z Niedzieli XIV Tygodnia Okresu zwykłego.

"Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu."

foto: szczepan.org.pl

Ogłoszenia 1.07.2018 - XIII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XIII Niedzieli zwykłej w ciągu roku.

Jezus rzekł do nich: "Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi". I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”.

foto: pila.salezjanie.plOgłoszenia 24.06.2018 - Ur. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Ogłoszenia z Ur. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

"W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem".


foto:  misericors.pl