Ogłoszenia 3.11.2019 - XXXI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XXXI NIedzieli Zwykłej w ciągu roku.

”Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

foto: verbumdei.com.plOgłoszenia 27.10.2019 - XXX Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XXX Niedzieli Zwykłej w ciągu roku.

"... celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: »Boże, miej litość dla mnie, grzesznika«".

foto: verbumdei.com.pl

 Ogłoszenia 20.10.2019 - XIX Niedziela Zwykła (Niedziela Misyjna)

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami z XIX Niedzieli okresu zwykłego w ciąfu roku.

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. 

foto: czas-doskonalenia-dusz.pl

Ogłoszenia 13.10.2019 - XXVIII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia x XXVIII Niedzieli Zwykłej w ciągu roku!

"...jeden z trędowatych widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: 'Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec'. Do niego zaś rzekł: 'Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła' "

foto: patres.pl