Ograniczenia w zgromadzeniach liturgicznych

Drodzy Parafianie!
W nawiązaniu do ostatnich zarządzeń władz kościelnych,
które współbrzmią z decyzjami administracji rządowej
informujemy, że w jednocześnie w kościele (kaplicy)
może przebywać - poza celebrującymi duchownymi - 5 osób.

Prosimy o umożliwienie uczestnictwa w celebracji
w pierwszej kolejności osobom, które zamówiły Msze św. 

WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE,
TAKŻE TE Z PORZĄDKU REKOLEKCYJNEGO
SPRAWOWANE SĄ W KAPLICY.

Prosimy o śledzenie kolejnych informacji,
które będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.


foto: deon.pl