Spowiedź w okresie epidemii

Drodzy Parafianie!

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie kwestii spowiedzi w okresie przedświątecznym, w którym (w trosce o nasze zdrowie) nałożone zostały pewne ograniczenia, pragniemy podać kilka niezbędnych informacji.

1. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń higienicznych i porządkowych wydawanych przez kompetentne władze.

2. W związku z powyższym, w szczególności, należy zachować przepis dotyczący gromadzenia się na sprawowanie liturgii - jednocześnie w kościele może przebywać nie więcej niż 5 osób (nie licząc posługujących kapłanów).

3. Spowiedź w naszej parafii odbywa się zwyczajowo przed Mszą św. poranną oraz w czasie Mszy św. o 18.00 a także w czasie niedzielnych Mszy św.

4. Z uwagi na punkt 2. pragniemy umożliwić spowiedź w dodatkowych porach, tak aby bez ryzyka gromadzenia się większej liczby osób, chętni mogli przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

5. Usilnie prosimy, by spowiedzi nie odkładać na ostatnie dni przed świętami - może się okazać, że nie będziemy wtedy w stanie  (z przyczyn od nas niezależnych) zapewnić możliwości wyspowiadania się wszystkim chętnym.

6. W dniach 27 i 28 marca 2020 dodatkowe dyżury w konfesjonałach będziemy pełnić w godzinach:

piątek: 8.30 -10.00 oraz 16.30 - 18.00

sobota: 8.30-10.00 oraz 163.0-18.00

7. Od poniedziałku, 30 marca br., dodatkowe dyżury w konfesjonałach będziemy pełnić w godzinach: 8.00-10.00 i 16.00-18.00.

8. Harmonogram powyższy może ulec zmianie - prosimy śledzić informacje pojawiające się na naszej stronie internetowej.

9. Przystępujących do sakramentu pokuty prosimy o zachowywanie zaleceń higienicznych, zgodnie z informacjami zamieszczonymi przy konfesjonale.

10. Za wskazaniami Episkopatu Polski przypominamy, że: "W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020) (205. Zebranie Plenarne KEP z dnia 2.03.1985 roku)". Oznacza to, że za tegoroczne wypełnienie III przykazania kościelnego, uznaje się każdą Komunię św. przyjętą w okresie 26 lutego do 7 czerwca.