Pierwsza Komunia Święta po wakacjach...

Poniżej publikujemy treść dekretu Biskupa Kieleckiego, który dotyczy organizacji Pierwszej Komunii Świętej oraz Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej w związku ze stanem epidemii. W nawiązaniu do poniższego dekretu informujemy, że w naszej parafii:

Uroczystość I Komunii Świętej
oraz Rocznica zeszłorocznej I Komunii Świętej
zostaną zorganizowane po wakacjach
.

Nowe daty powyższych Uroczystości
zostaną podane – możliwie szybko –
poprzez ogłoszenia parafialne, stronę internetową parafii
a w przypadku uczniów Szkoły Podstawowej nr 25,
także za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

* * * * *

DEKRET

W związku ze stanem epidemii, niezależnie od decyzji o ewentualnym jego odwołaniu oraz otwarciu szkół, zarządzam, co następuje:

  1. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej należy organizować w miesiącach powakacyjnych;
  2. Termin i forma tych uroczystości będzie uzależniona od decyzji księdza proboszcza, w porozumieniu z rodzicami;
  3. Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej odbywa się poprzez katechezę domową, na podstawie materiałów wskazanych rodzicom przez proboszcza lub katechetę. 

                                                                                                             † Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII