Święcenia Diakonatu kleryka Marcina - transmisja on-line