Odwołanie dyspensy dot. I przykazania kościelnego

Kielce, dnia 15 czerwca 2021 r.

Nr OA – 67/21

DEKRET

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego Nr OA – 102/20 dnia 23 października 2020 r., kierując się dobrem duchowym wiernych, niniejszym 

odwołuję z dniem 20 czerwca 2021 r. udzieloną przeze mnie dyspensę
od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Jednocześnie polecam, aby w niedzielę 20 czerwca 2021 r. podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy oraz zaraz po otrzymaniu informacji, zamieścić niniejszy dekret na tablicy ogłoszeń przy kościele i na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

        † Jan Piotrowski 

                            BISKUP KIELECKI 

Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII

Ogłoszenia 6.06.2021 - X Niedziela Zwykła

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami parafialnymi z X Niedzieli Zwykłej.

"Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką" - uczy nas dziś Pan Jezus.

foto: biblia.wiara.plRocznica I Komunii św.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną zapraszamy do dziękczynienia za dar Eucharystii i możliwość przystępowania do niej:

Dzieci z klas V, 2-ga rocznica I Komunii św., 13 czerwca

Dzieci z klas IV, 1-sza rocznica I Komunii św., 20 czerwca

WIĘCEJ INFORMACJI W PEŁNEJ WERSJI WPISU!!!