Ogłoszenia duszpasterskie związane ze stanem zagrożenia epidemicznego

Drodzy Parafianie!

Biorąc pod uwagę wprowadzenie przez administrację rządową stanu zagrożenia epidemicznego oraz nawiązujący do tego faktu komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski pragniemy poinformować, że:

1) na Msze święte do naszej świątyni zapraszamy jedynie osoby, które zamówiły intencje mszalne. Wynika to z ograniczenia, polegającego na zakazie zgromadzeń liczących więcej niż 50 osób.

2) w związku z powyższym, zachęcamy do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.;

3) szczególną formą świętowania Dnia Pańskiego, właściwą w aktualnej sytuacji, będzie łączność duchowa ze zgromadzeniem Eucharystycznym poprzez środki społecznego przekazu (radio, telewizję, Internet);

4) zachęcamy także do tego, by w czasie przeżywania Mszy św. za pośrednictwem środków społecznego przekazu wzbudzić w sobie gorącą intencję zjednoczenia się z naszym Panem Jezusem Chrystusem, czyli komunii duchowej.

5) można skorzystać z nastepujących propozycji transmisji:

- internetowych transmisji Mszy św. do których linki podano na stronie Diecezji Kieleckiej,

- w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu, które będą transmitować Msze św. w następującym porządku:- w Radio eM Kielce będzie transmitowana dodatkowo Msza święta z Bazyliki Katedralnej w niedzielę o 7.30 (oprócz tej o godz. 11.00);

- w poniedziałek i wtorek (16-17.03) w Radiu eM Kielce będą też transmitowane rekolekcje wielkopostne o godz. 6.30 i 9.00;

6) warto rozeznać sytuację, czy ktoś w naszym sąsiedztwie nie potrzebuje pomocy np. w zrobieniu i dostarczeniu zakupów czy też w jakiejś innej formie (chodzi tu głównie o osoby starsze).

Prosimy o modlitwę rodzinną w intencji powstrzymania epidemii oraz za chorych i pracowników służby zdrowia.

Prosimy o śledzenie informacji podawanych przez media ogólnopolskie, Biuro Prasowe oraz stronę internetową Konferancji Episkopatu Polski, media diecjezjalne oraz tych, zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

bł. Jerzy Matulewiczu - módl się za nami wszystkimi!

Duszpasterze

par. bł. Jerzego Matulewicza

 

 Dekret Biskupa Ordynariusza wprowadzający dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Kielce, dnia 13 marca 2020 r.

Nr OA – 38/20

DEKRET*

 

       W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych na terenie Diecezji Kieleckiej, kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 r., niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

               Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie polecam, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

Jednocześnie wprowadzam jako obowiązujące na terenie Diecezji Kieleckiej Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

                                                                                             † Jan Piotrowski

                                                                                             BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII

 

* podkreślenia pochodzą od red. niniejszej strony internetowejZarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. foto: mariacki.comCelebracja sakramentu bierzmowania ODWOŁANA

"Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus!

W związku z komunikatem
Kurii Diecezjalnej w Kielcach,
także w naszej parafii

SPRAWOWANIE
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
ORAZ WSZELKIE SPOTKANIA
DO NIEGO PRZYGOTOWUJĄCE 
ZOSTAJĄ ZAWIESZONE.

Nowe daty bierzmowania
i związanych z nim przygotowań
zostaną wyznaczone,
gdy będzie to możliwe."Słowo Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

"Drodzy Diecezjanie, bracia i siostry! Smutek i przygnębienie, jakie pojawiły się w wielu miejscach na świecie wywołane epidemią koronawirus dosięgają i naszych życiowych sytuacji w Polsce. Taka sytuacja budzi nasze słuszne obawy. Jednak wiara i płynąca z niej nadzieja nakazuje nam ufać Bogu, który jest miłością... ". foto: diecezja.kielce.pl