Bierzmowanie 2018

10 marca 2018 w naszej parafii odbyło się bierzmowanie, którego młodzieży naszej parafii udzielił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marian Florczyk. Zachęcamy do objerzenia zdjęć z tego wydarzenia. Więcej o znaczeniu sakramentu bierzmowania przeczytasz tutaj.





Ogłoszenia 4.03.2018 - III Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia z III Niedzieli Wielkiego Postu

"Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo". Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o świątyni swego ciała.

foto: wikimedia.org





Ogłoszenia 25.02.2018 - II Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia z II Niedzieli Wielkiego Postu.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!" I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

foto: parafia-debowo.pl