Ogłoszenia 30.08.2020 - XXII Niedziela Zwykła

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami z XXII Niedzieli Zwykłej.

"Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

foto: verbumdei.com.plZaproszenie na spotkanie z s. Julią Dubowską

foto: youtube.com

W czwartek, 3 września, o godz. 19.00

rozpocznie się spotkanie
Wspólnoty Światło Jordanu

w czasie którego świadectwem
o Cudzie Eucharystycznym w Sokółce

podzieli się ze zgromadzonymi

s. Julia Dubowska

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCHInformacja dot. wrześniowego termiu I Komunii św.

19 września odbędzie się w naszej parafii trzecia tura uroczystości I Komunii św. Tego dnia dzieci pzystąpią do Ołtarza Eucharystycznego w dwóch grupach:

- o godz. 10.00 - dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 w klasie III uczył ksiądz Sylwester oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 34 (opiekunem grupy bedzie ksiądz Krzysztof);

- o godz. 12.00 - dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 w klasie III uczył ksiądz Karol.

W najbliższą niedzielę, tj. 30 sierpnia, zostanie podana data spotkania organizacyjnego połączonego z wydawaniem gotowych już strojów pierwszokomunijnych.

Próby przed uroczystością rozpoczną się 7 września. Harmonogram tego bezpośredniego przygtowania liturgicznego zostanie podany w czasie spotkania organizacyjnego - prosimy o uważne słuchanie ogłoszeń i śledzenie ich na naszej stronie.Ogłoszenia 2.08.2020 - XVIII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XVIII Niedzieli Okresu zwykłego w ciągu roku.

Jezus kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

foto: stegny.marianie.pl