Nadeszła godzina...

Zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żalów, które w naszej parafii odprawiane są w niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00. W tym roku kazania pasyjne (połączone z modlitwą uwielbienia) głosi ks. Karol Stawowczyk.Nabożeństwa wielkopostne 2018

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

Piątek: nabożeństwa Drogi Krzyżowej
          - dzieci o godz.  16.3o
         - dorośli o godz. 17.oo
         - młodzież o godz. 19.o0

Niedziela - o godz. 16.oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym