Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. foto: mariacki.comCelebracja sakramentu bierzmowania ODWOŁANA

"Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus!

W związku z komunikatem
Kurii Diecezjalnej w Kielcach,
także w naszej parafii

SPRAWOWANIE
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
ORAZ WSZELKIE SPOTKANIA
DO NIEGO PRZYGOTOWUJĄCE 
ZOSTAJĄ ZAWIESZONE.

Nowe daty bierzmowania
i związanych z nim przygotowań
zostaną wyznaczone,
gdy będzie to możliwe."Słowo Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

"Drodzy Diecezjanie, bracia i siostry! Smutek i przygnębienie, jakie pojawiły się w wielu miejscach na świecie wywołane epidemią koronawirus dosięgają i naszych życiowych sytuacji w Polsce. Taka sytuacja budzi nasze słuszne obawy. Jednak wiara i płynąca z niej nadzieja nakazuje nam ufać Bogu, który jest miłością... ". foto: diecezja.kielce.pl

Ogłoszenia 8.03.2020 - II Niedziela Wielkiego Postu

 

Ogłoszenia z II Niedzieli Wielkiego Postu.

"Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie".

foto: spotkania.wiara.pl