Dodatkowe terminy I Komunii św.

Drodzy Parafianie! Rodzice Dzieci Pierwszokomunijnych!

Odnosząc się do pojawiających się pytań i sugestii, podjęliśmy pewne decyzje w związku z organizacją tegorocznej uroczystości I Komunii Świętej .

Niniejszym pragniemy je zakomunikować zainteresowanym tą kwestią:

1) Przypominamy, że data I Komunii Świętej w par. bł. J. Matulewczia w Kielcach została wyznaczona na 19 września 2020 (sobota). Nie ulega ona odwołaniu ani zmianie.

2) Jednocześnie chcemy poszerzyć wachlarz terminów, w których będzie można przystąpić do I Komunii świętej. Zatem oprócz wariantu wrześniowego (pkt 1.) będzie można skorzystać również z następujących:

- 18 lipca (sobota), g. 10.00;

- 8 sierpnia (sobota), g. 10.00.

Są to terminy dodatkowe, dla chętnych, na specjalne zapisy (bez względu na przyporządkowanie do klasy/szkoły). W związku z tym, zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do kalcelarii lub zakrystii celem zadeklarowania wybranego przez siebie terminu dodatkowego.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 1 lipca. Bezwzględnie należy zgłosić się osobiście - zgłoszeń przekazywanych drogą elektroniczną (e-mail, e-dziennik, komunikatory, telefon) nie będziemy brać pod uwagę.

Osoby decydujące się na termin wrześniowy nie muszą tego deklarować. 

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
Duszpasterze par. bł. J. Matulewicza
w KielcachOgłoszenia 21.06.2020 - XII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XII Niedzieli Zwykłej

Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

foto: verbumdei.com.plOgłoszenia 14.06.2020 - XI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XI Niedzieli Zwykłej w ciągu roku.

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo".

 

foto: opoka.photo

Odwołanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy św. w niedziele i święta nakazane

Kielce, dnia 29 maja 2020 r.

Nr OA – 69/20

DEKRET

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego dnia 13 marca 2020 r., a potem przedłużoną do odwołania w dniu 23 marca 2020 r., kierując się dobrem duchowy wiernych, niniejszym 

Odwołuję z dniem 1 czerwca 2020 r.
udzieloną przeze mnie dyspensę
od obowiązku udziału we Mszy Świętej
w niedzielę i święta nakazane.

Jednocześnie polecam, aby podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy w niedzielę 31 maja 2020 r., zamieścić na tablicy ogłoszeń przy kościele oraz na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

        † Jan Piotrowski 

                     BISKUP KIELECKI 

Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII