Dekret Biskupa Ordynariusza wprowadzający dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Kielce, dnia 13 marca 2020 r.

Nr OA – 38/20

DEKRET*

 

       W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych na terenie Diecezji Kieleckiej, kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 r., niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

               Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie polecam, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

Jednocześnie wprowadzam jako obowiązujące na terenie Diecezji Kieleckiej Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

                                                                                             † Jan Piotrowski

                                                                                             BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII

 

* podkreślenia pochodzą od red. niniejszej strony internetowejZarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. foto: mariacki.comCelebracja sakramentu bierzmowania ODWOŁANA

"Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus!

W związku z komunikatem
Kurii Diecezjalnej w Kielcach,
także w naszej parafii

SPRAWOWANIE
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
ORAZ WSZELKIE SPOTKANIA
DO NIEGO PRZYGOTOWUJĄCE 
ZOSTAJĄ ZAWIESZONE.

Nowe daty bierzmowania
i związanych z nim przygotowań
zostaną wyznaczone,
gdy będzie to możliwe."Słowo Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

"Drodzy Diecezjanie, bracia i siostry! Smutek i przygnębienie, jakie pojawiły się w wielu miejscach na świecie wywołane epidemią koronawirus dosięgają i naszych życiowych sytuacji w Polsce. Taka sytuacja budzi nasze słuszne obawy. Jednak wiara i płynąca z niej nadzieja nakazuje nam ufać Bogu, który jest miłością... ". foto: diecezja.kielce.pl