Ogłoszenia 14.02.2021 - VI Niedziela Zwykła

Zachęcamy do zapoznania się z ostatnimi ogłoszeniami.

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”.

foto: siostry-sc.plWybór terminu I Komunii św.

Drodzy Rodzice Dzieci, które przygotowują się do Uroczystości I Komunii św.

Po rozmowach zainteresowanymi rodzicami (przeprowadzonych w dn. 13.02) ks. Proboszcz podjął decyzję o zorganizowaniu uroczystości w dwóch terminach: 22 i 29 maja.

Taka formuła wymaga jednak zadeklarowania, który z terminów Państwo wybierają. Poniżej zamieszczamy link do formularza internetowego, który umożliwi zdalne złożenie takiej deklaracji.

Na odpowiedzi czekamy do 21 lutego. Prosimy wykorzystać ten czas na zastanowienie - ankietę można wypełnić tylko jeden raz.

DEKLARACJA WYBORU TERMINU

Ogłoszenia 31.01.2021 - IV Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z IV Niedzieli Zwykłej, w którą przeżywaliśmy uroczystość odpustową.

«Hasłem moim niech będzie: we wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą chwałę Bożą, we wszystko wnosić ducha Bożego, wszystko przepajać duchem Bożym. Bóg i Jego chwała niech się stanie ośrodkiem całego mojego życia, osią dokoła której mają się obracać wszystkie moje myśli, uczucia, pragnienia i czyny».  - bł. Jerzy Matulewicz.

foto: padrimariani.org Ogłoszenia 24.01.2021 - III Niedziela Zwykła

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami parafialnymi z III Niedzieli Zwykłej.

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 

foto: siostry-sc.pl