Ograniczenia w zgromadzeniach liturgicznych

foto: deon.pl

Drodzy Parafianie!
W nawiązaniu do ostatnich zarządzeń władz kościelnych,
które współbrzmią z decyzjami administracji rządowej
informujemy, że w jednocześnie w kościele (kaplicy)
może przebywać - poza celebrującymi duchownymi - 5 osób.

Prosimy o umożliwienie uczestnictwa w celebracji
w pierwszej kolejności osobom, które zamówiły Msze św. 

WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE,
TAKŻE TE Z PORZĄDKU REKOLEKCYJNEGO
SPRAWOWANE SĄ W KAPLICY.

Prosimy o śledzenie kolejnych informacji,
które będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.Dekret Biskupa Kieleckiego

Kielce, dnia 23 marca 2020 r.

Nr OA – 42/20

DEKRET

 W związku ze stanem epidemii, mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, postanawiam, co następuje:

  1. Liczba wiernych uczestniczących w Eucharystii, pogrzebach i nabożeństwach w kościołach i kaplicach winna być dostosowana do aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych*.
  2. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, udzielona przeze mnie w dniu 12 marca 2020 r., zostaje przedłużona do odwołania.
  3. Komunię świętą, tylko pod jedną postacią, wierni mogą przyjmować zarówno do ust, jak i na rękę.
  4. W okresie przedświątecznym należy umożliwić wiernym skorzystanie z indywidualnej spowiedzi. Przy sprawowaniu tego sakramentu należy zachować zasady higieniczne. Nie należy stosować ogólnego rozgrzeszenia wiernych. Nie ma również możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania na odległość za pośrednictwem telefonu lub internetu.
  5. Zachęcam do uczestniczenia w rekolekcjach transmitowanych przez massmedia.
  6. Zachęcam do skorzystania z łaski odpustu zupełnego udzielonego przez Ojca Świętego z racji trwającej pandemii.
  7. Wskazania dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego zostaną wydane osobnym dekretem, w najbliższym czasie.

          Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

 † Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII

________

*od 25.03.2020 liczba osób biorących udział w zgromadzeniu liturgicznym (poza połsugującymi) nie może przekraczać 5.

 Dekret dotyczący odpustów

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ
ODNOŚNIE PRZYZNANIA
SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH
W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII
20.03.2020 R.

 

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów... .Nota odnośnie sakramentu pojednania

NOTA PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ
ODNOŚNIE SAKRAMENTU POJEDNANIA

W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII 
20.03.2020 R.

„A oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni”
(Mt 28, 20)

Powaga obecnych okoliczności wymaga refleksji nad pilnością i istotnym znaczeniem Sakramentu Pojednania, wraz z pewnymi niezbędnymi wyjaśnieniami, zarówno dla wiernych świeckich, jak i dla szafarzy powołanych do sprawowania tego Sakramentu.

Także czasach Covid-19 Sakrament Pojednania jest udzielany zgodnie z powszechnym prawem kanonicznym i z przepisami Ordo Paenitentiae... .Ludzka furia i Boska ręka

"Czy pandemia koronowirusa jest karą Boską za ludzkie grzechy? Ponoć teza taka pojawiała się w tych dniach w homiliach i opiniach, zresztą w kilku różnych wersjach. Na to z kolei ruszyli tezy tej oponenci, przekonując, że stoi za nią nieewangeliczny obraz Boga, że prawda wiary iż Bóg „za złe karze” jest co najmniej przesadzona, że żyjemy w epoce Miłosierdzia Bożego, którego nie można „równoważyć” Sprawiedliwością Bożą itp. itd.".

Polcemy tekst, z któreg - dzieki ks. prof. Jerzemu Szymikowi - możemy poznać myśl teologiczną Józefa Ratzingera dotyczącą powyższych kwestii (cytujemy za: kai.pl).