Eucharystia w Zesłanie Ducha Świętego [transmisja, 10.00]

Wdzięczni Bogu za poprawę sytuacji związanej z epidemią
oraz zniesienie przez władze państwowe ograniczeń w kwestii wielkości zgromadzenia liturgicznego
zapraszamy do fizycznego udziału w Eucharystii informując jednocześnie,
że w aktualnych warunkach
organizowanie coniedzielnej transmisji nie będzie kontynuowane.Ogłoszenia 25.05.2020 - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Ogłoszenia z Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

foto: liturgia.bydgoszcz.pl