Dyspensa ogólna dot. IV przykazania kościelnego w kontekście uroczystości weselnych

Kielce, dnia 15 czerwca 2021 r.

Nr OA – 68/21

DEKRET

W związku z tym, że pojawiają się liczne prośby narzeczonych o udzielenie im i ich gościom weselnym dyspensy od konieczności zachowania IV Przykazania Kościelnego – wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na czas przyjęcia weselnego, które jest organizowane w piątki, w które nie przypada żadna uroczystość liturgiczna, mając na uwadze dobro duchowe proszących oraz kierując się normą kan. 87 i 88 KPK, niniejszym

udzielam dyspensy ogólnej
od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
dla proszących narzeczonych i ich gości weselnych
na czas trwania przyjęcia weselnego organizowanego
w poszczególne piątki miesiąca: lipca, sierpnia, września i października 2021 r.,
w które nie przypada żadna uroczystość liturgiczna.  

Jednocześnie zobowiązuję proboszczów parafii, gdzie będzie celebrowany sakrament małżeństwa w wyżej wymienione piątki, aby:

  1. odebrali pisemną prośbę narzeczonych o udzielenie dyspensy i przesłali ją do Kurii Diecezjalnej w Kielcach;
  2. ogłosili w dniu ślubu proszących udzieloną przeze mnie dyspensę;
  3. ogłosili w dniu ślubu proszących zadośćuczynienie, jakie mają spełnić proszący:

Odbyć pielgrzymkę do jednego z sanktuariów (Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach lub Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze lub Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu) i tam uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjąć Komunię Świętą.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

† Jan Piotrowski 

BISKUP KIELECKI 

Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURIIOdwołanie dyspensy dot. I przykazania kościelnego

Kielce, dnia 15 czerwca 2021 r.

Nr OA – 67/21

DEKRET

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego Nr OA – 102/20 dnia 23 października 2020 r., kierując się dobrem duchowym wiernych, niniejszym 

odwołuję z dniem 20 czerwca 2021 r. udzieloną przeze mnie dyspensę
od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Jednocześnie polecam, aby w niedzielę 20 czerwca 2021 r. podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy oraz zaraz po otrzymaniu informacji, zamieścić niniejszy dekret na tablicy ogłoszeń przy kościele i na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

        † Jan Piotrowski 

                            BISKUP KIELECKI 

Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII

Ogłoszenia 6.06.2021 - X Niedziela Zwykła

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami parafialnymi z X Niedzieli Zwykłej.

"Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką" - uczy nas dziś Pan Jezus.

foto: biblia.wiara.plRocznica I Komunii św.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną zapraszamy do dziękczynienia za dar Eucharystii i możliwość przystępowania do niej:

Dzieci z klas V, 2-ga rocznica I Komunii św., 13 czerwca

Dzieci z klas IV, 1-sza rocznica I Komunii św., 20 czerwca

WIĘCEJ INFORMACJI W PEŁNEJ WERSJI WPISU!!!