Miłosierdzie Boże w przesłaniu św. Siostry Faustyny Kowalskiej

"Duchowość Miłosierdzia Bożego jest głęboko ewangeliczna, bo odwołuje się do samych fundamentów chrześcijaństwa (postawy ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich), a zarazem jest uniwersalna, bo przeznaczona i dostępna dla każdego człowieka bez względu na rodzaj powołania, uwarunkowania społeczne czy inne" - pisze ks. Sylwester Robak. Zapraszamy do lektury artykułu na temat św. Faustyny Kowalskiej i kultu Bożego Miłosierdzia. foto: faustyna.plDyspensa na 1 maja 2020

DYSPENSA

Drodzy Diecezjanie,

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych powierzonych mej pasterskiej trosce, odpowiadając na liczne prośby i zapytania dotyczące konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2020 r., zachowując przepisy kan. 88 KPK,

niniejszym udzielam wszystkim wiernym na terenie Diecezji Kieleckiej
dyspensy od konieczności zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2020 r.

Jednocześnie zachęcam tych wiernych, którzy skorzystają z łaski dyspensy, aby podjęli dzieła miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELCECKIData I Komunii św. A.D. 2020

Ze względu na zaistniałą sytuację,
I Komunia św. A.D. 2020 odbędzie się w naszej parafii 19 września.

Ufamy, że Bóg pozwoli zorganizować tę uroczystość w powyższym terminie. 

Kolejne infromacje będą podawane systematycznie,
w miarę jak możliwe będzie planowanie szczegółowych rozwiązań, 
w odniesieniu do bieżącej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.Ogłoszenia 26.04.2020 - III Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia z III Niedzieli Wielkanocnej.

On rzekł do nich: "O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?" I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

foto: biblia.wiara.pl